Sankt Karl Borromæus Gruppen

Nyt om fællesspisning

Næste søndag har vi igen fælles spisning efter messen i Jesu Hjerte kirke. Det er med rette blevet en populær anledning til at træffe nye og gamle venner, ikke mindst blandt de mange unge deltagere i messen. For at kunne fortsætte dette arrangement, er vi imidlertid nødt til at ændre lidt på praksis.

Som det fremgår her, skal man tilmelde sig til (og betale for) fælles spisning forud. Det vil ikke længere være muligt bare at møde op og så betale på stedet, uden forudgående tilmelding. Det er glædeligt, at mange gerne vil deltage, men det er umuligt at undgå madspild og samtidig have mad nok til alle, hvis denne “spontane” tilslutning skal kunne imødekommes.

Beslutter man derfor spontant at ville deltage i den fælles spisning, vil vi bede om at man selv går omkring en af områdets takeaways på vejen. Det er i øvrigt også derfra den forudbestilte mad leveres.

Slutteligt appellerer vi til alle om at deltage i oprydning og rengøring af borde og gulv når arrangementet er forbi. Som minimum bør man sørge for afrydning og rengøring af eget bord.