Sankt Karl Borromæus Gruppen

Pave Emeritus om cølibatet

Baseret på korte citater, som nyhedsbureauet CNA har offentliggjort, ved vi nu lidt mere om Pave Emeritus Benedict XVI’s bidrag til bogen “Fra vort hjertes dyb” (Original på fransk: Des profondeurs de nos coeurs). Bispedømmets hjemmeside har allerede oversat og bragt disse citater på dansk. Det mest centrale er vel hans analyse af, hvordan dette udviklede sig fra en tidsafgrænset afholdenhed for de jødiske præster i den gamle pagt, til det livslange cølibat som praktiseres i den nye (og altså af Kirkens præster). Paven skriver om det første (i bispedømmets oversættelse):

I betragtning af, at præsterne i Det gamle Testamente kun skulle dedikere sig til deres tjeneste på bestemte tidspunkter, var ægteskab og præstetjeneste derfor forenelige”, siger han. ”Men i kraft af den regelmæssige og ofte daglige fejring af Eukaristien har præsternes situation i Jesu Kristi Kirke ændret sig radikalt.

Og om det andet:

Den daglige fejring af Eukaristien, som indebærer en permanent tjeneste for Gud, affødte spontant umuligheden af en ægteskabelig binding. Vi kan sige, at den seksuelle afholdenhed, som [til at begynde med] var noget funktionel, omdannede sig automatisk til en ontologisk afholdenhed. Dermed blev dens motivation og betydning ændret indefra og på en dybtgående måde.

Derfor er det, at give afkald på ægteskabet og i stedet at sætte sig helt til Herrens disposition, blevet et kriterium for præstegerningen.

Og det vil det fortsat være. I øvrigt havde Pave Emeritus Benedict og Kardinal Sarah i dag et møde, hvoraf det fremgik at der ingen uenighed består mellem de to, specielt vedr. Benedict’s bidrag til bogen.