Sankt Karl Borromæus Gruppen

Bedeuge for enhed i troen

Den internationale bedeuge for enhed i troen starter i morgen, 18. januar, og slutter den 25. januar. Hver dag har sit eget anliggende:

18/1: “at alle, som står uden for Kirken, må vende tilbage til Kristi ene hjord.”

19/1: “protestanterne i Europa, særlig i Skandinavien.”

20/1: “at de orientalske Kirker må vende tilbage til den katolske enhed.”

21/1: “anglikanerne i England.”

22/1: “alle kristne i Amerika.”

23/1: “de dårlige og frafaldne katolikker.”

24/1: “jødernes omvendelse.”

25/1: “hedningernes omvendelse.”

Dagens anliggende indføjes i flg. daglige bøn – hvis man er flere, læser man på skift højt som P (Præst/forbeder) og R (øvrige):

P: Lad os bede for … (Dagens anliggende, se ovenfor), “at alle må være eet, ligesom du, Fader, er et i mig, og jeg i dig, for at også de må være eet i os; for at verden må tro, at du har udsendt mig!” [Johs. 17,21] – Jeg siger dig, at du er Peter.

R: Og på denne klikke vil jeg bygge min Kirke.

P: Vor Herre Jesus Kristus! Du har sagt til dine apostle: “Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer!”

R: Se ikke på vore synder, men på din Kirkes tro, og giv den efter din vilje fred og enhed.

P: Lad os bede. Gud! Du vil at alle mennesker skal frelses og komme til sandhedens erkendelse. Send arbejdere til din høst, og giv dem med al troskab at forkynde dit ord, for at det må udbredes og forherliges, og at alle folkeslag må erkende dig, den ene sande Gud, og ham som du har sendt, Jesus Kristus, vor Herre. Gud! Du er alle troendes hyrde og styrer! Se i nåde til din tjener Frans, hvem du har sat til som hyrde at forestå din Kirke. Vi bederdig: forund ham ved sit ord og ved sit eksempel at gavne dem, som han styrer, for at han sammen med den hjord, som er betroet i hans varetægt, må nå til det evige liv. Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, Gud i al evighed.

R: Amen.

(Salme- og Bønnebog, s. 634-635)