Sankt Karl Borromæus Gruppen

Nyt fra Wigratzbad

Som tidligere meddelt blev Petersbroderskabets seminarium i Wigratzbad (Sydtyskland) desværre ramt af Corona-epidemien. Men nu er der heldigvis godt nyt, idet seminariet har offentliggjort flg. meddelse:

Deo gratias ! En tydelig bedring spores på seminariet, eftersom der nu er mindre end 10 alvorligt syge her. Tak for jeres bønner, som har været så vigtige for at denne gode udvikling kan bekræftes! Må Gud bevare os alle forenede i troens iver.

Vi vil fortsat bede for alle vore præster, specielt for de, der er blevet syge eller ligefrem har mistet livet i indsatsen for at bringe sakramenterne til de der trænger mest til dem, herunder de mange døende og afdøde ofre for den igangværende epidemi.

Opdatering (31/3): ingen præster eller seminarister fra seminariet i Wigratzbad er længere på hospitalet… tak Gud, som bevarede hver og en af disse fremtidens præster fra døden!