Sankt Karl Borromæus Gruppen

Medicinsk ubegrundet forbud

Vi bringer her en simpel oversættelse af en artikel fra dagens udgave af Tysklands eneste katolske dagblad, Die Tagespost (uddrag):

Da tiltagene omkring Coronaepidemien begyndte, blev håndkommunion, der indtil da kun var tilladt som undtagelse, til den eneste tilladte form for kommunion i Tyskland og Østrig. Som begrundelse for dette tiltag anførtes en større fare for infektion ved mundkommunion. (…) I Tyskland har 27 læger taget initiativ til at skrive til den tyske bispekonference for at anmode om ophævelse af forbuddet mod mundkommunion. De betoner, at der ingen medicinske grunde er til forbuddet, og at det samtidig sætter mange troende i en svær samvittighedskonflikt.

På det faglige område støtter lægerne sig til ekspertudtalelser fra bl.a. virologen og Covid-eksperten Michael Roggendorf fra München. Deres udtalelser slår fast, at både hænder og mund bærer virus og bakterier. Selvom der efter genåbningen af kirkerne er pligt til at desinficere hænderne ved indgangen, viser det sig i praksis at dette aldrig udføres så hele håndfladen renses. Og bagefter kommer hænderne i berøring med sæder og kirkebænke. Modtagelsen af kommunion i hånden kan ikke betegnes som sikrere af hygiejniske grunde. Det kan hverken udelukkes at kommunionsuddeleren ved et uheld kommer til at berøre hånd eller tunge. Afbrydelse af uddelingen efter en sådan berøring, for at foretage hånddesinficering, er mulig i begge tilfælde. Faren for dråbeinfektion er lavere ved mundkommunion end ved håndkommunion, da man naturligt ånder let indad ifm. at man åbner munden. Der er desuden i praksis større afstand mellem modtager og uddeler ved knælende kommunion. Modtageren ånder også ifm. håndkommunion, men står i dette tilfælde lige overfor uddeleren, hvorfor nogle biskopper også anbefaler at de troende knæler ifm. håndkommunion.

Et yderligere argument for igen at tillade mundkommunion er, at man i Schweiz ikke har haft et forbud, og alligevel ikke har set større smitte. [I øvrigt blev forbuddet også allerede 19/6 ophævet i Østrig, med samme fravær af øget smitte, red.]

Konklusion: forbuddet mod mundkommunion er unødvendigt, og en uforholdsmæssig og medicinsk ubegrundet indskrænkning. Det bør derfor snarest trækkes tilbage. Ved redaktionens slutning havde den tyske bispekonference endnu ikke taget stilling til henvendelsen.

Kommentar: der har aldrig foreligget det mindste sundhedsfaglige argument for forbuddet, men Covid-situationen blev ikke desto mindre brugt som anledning til at gennemtvinge det. Heller ikke i danske retningslinier fra kirkeministeriet gives tvingende grunde til forbud, selvom man sofistisk henviser til en passus om at der “bør” (ikke skal!) være 1 meters afstand mellem personer – en henstilling som der bevisligt ses stort på når det ikke lige handler om denne specielle situation.