Sankt Karl Borromæus Gruppen

Tyskland: Mundkommunion igen

Så begynder isen at bryde ift den snart 6 måneder lange udelukkelse fra kommunionen. De tyske biskopper har hidtil opretholdt et næsten undtagelsesløst forbud mod den normale form af kommunionsmodtagelsen. Men nu lytter de til den sundhedsfaglige ekspertise, i flg. hvilken der ingen øget sundhedsrisiko er ved denne form (modtagelse direkte i munden). Bispedømmet Münster (ca. 400 km fra den danske grænse) bekendtgør således:

I de seneste uger har alle bispedømmer i Nordrhein-Westfahlen spurgt sig selv, om der igen kunne tillades mundkommunion for de som ønsker at modtage på denne måde. Dette spørgsmål er ikke mindst begrundet i den generelle tilladelse fra den østrigske bispekonference og i den praksis, som findes i tyske nabo-delstater.

På et møde i begyndelsen af september har generalvikarerne for bispedømmerne i Nordrhein-Westfalen besluttet sig for flg. regler:

1. For fejringer af messen i den ordinære romerske ritus gælder stadig at uddelingen af kommunionen kun kan ske i hånden, hvilket her i landet er almindeligt i denne form. Mundkommunion er her kun tilladt udenfor (fx efter) messen. Skulle der i sognet være et ønske om mundkommunion, vil de ansvarlige på stedet finde løsninger herpå.

2. For den ekstraordinære form af den romerske ritus tillades mundkommunion i selve messen. Her skal særlige hygiejneregler etableres af de som er ansvarlige for messefejringen i den ekstraordinære ritus. De sognepræster, i hvis sogne der fejres messe i denne ritus, informeres særskilt herom.

Jeg er mig bevidst, at denne beslutning ikke overalt vil støde på samme begejstring [generalvikaren tænker vel her på de, der har udtrykt tilfredshed med udelukkelsen af medtroende fra kommunionen, red.]. Jeg beder derfor om forståelse for at der i krisetider altid skal findes kompromisløsninger, som sikrer at alle berørte på forskellig måde kommer til deres ret.