Sankt Karl Borromæus Gruppen

Kommunionsregler

Ved St. Aegidii-kirken i Münster, hvor den traditionelle messe fejres, gælder nu flg. praktiske regler for den (atter tilladte) kommunion:

  • Præsten desinficerer hænderne inden kommunionsuddelingen.
  • Under kommunionsuddelingen bærer præsten mundbind.
  • De troende træder inden modtagelsen enkeltvist frem til kommunionsbænken, og holder en mindsteafstand på 1.5 meter til hinanden.
  • De ord, som normalt udtales under uddelingen, udtales én gang højt fra alteret, og siges under selve uddelingen kun stille.
  • Det anbefales at præsten under kommunionsuddelingen desinficerer fingrene i et vedstående fad, mellem hver enkelt kommunion. Skulle præsten under uddelingen komme til at berøre tunge eller læber på de modtagende, foretages denne desinficering altid.
  • Troende, der har forkølelsessymptomer, må ikke deltage i messefejringen, og afstår specielt fra at modtage kommunionen.
  • Under hele gudstjenesten overholder de troende gældende forsigtighedsnormer, særlig mindsteafstanden på bænkene.

Lad os bede for at der må blive vist samme retsindige barmhjertighed overfor de ca. 80 katolikker som hver søndag samles til traditionel messe i Jesu Hjerte kirke!