Sankt Karl Borromæus Gruppen

Tyskland: Ingen interkommunion

De tyske biskopper sendte i maj i år en tekst til Troslærekongregationen, hvor de udtrykte ønske om at praktisere fælles kommunion med protestantiske kirkesamfund. Det er som bekendt hverken tilladt for katolikker at deltage i protestantiske nadverritualer eller for protestanter at deltage i den katolske Eukaristi. For tiden er det også vanskeligt for mange katolikker, pga. aktuelle Coronaregler, selvom de nogle steder i bedring. Det var imidlertid protestanterne, som de tyske biskopper havde i tankerne, når de talte om “fælles kommunion”. Som billedet nedenfor viser er dette misbrug allerede afprøvet i praksis, på samme måde som håndkommunion og messe ved et bord midt i koret blev det i 1960’erne.

Le Vatican rejette le document des évêques allemands sur l’intercommunion

Men nu har Troslærekongregationen sat hælene i. Det fremhæves bl.a., at en sådan synkretisme ville skabe nye forvirringer omkring det nære bånd mellem Kirken og Eukaristien, og desuden nye splittelser ift. de “ortodokse” kirkesamfund. Det er fortsat usikkert, om de tyske biskopper alle vil forblive i Kirkens fulde enhed, eller på trods af Troslærekongregationens afgørelse gå videre med egne planer på dette og andre områder. Flere tyske biskopper har allerede advaret mod at bispekonferencens nuværende kurs fører direkte mod et tysk skisma.