Sankt Karl Borromæus Gruppen

Mundkommunion i Paderborn

Også Ærkebispedømmet Paderborn i det vestlige Tyskland slutter sig nu til de tyske bispedømmer, der igen tillader den normale form af kommunionen, hvor de troende modtager denne i munden. Tilladelsen gælder med umiddelbar gyldighed fra 30. september. Denne form var ellers i en periode ikke tilladt i en del tyske bispedømmer. Den nye beslutning motiveres således af bispedømmet:

Mundkommunion blev indstillet for at minimere risikoen for spredning af Corono-virus. I mellemtiden er der kommet lægelige vurderinger, som slår fast at mundkommunionen ikke indebærer nogen større smitterisiko end håndkommunion. Der er ikke desto mindre et faktum, at vores viden om Corona-virusen stadig er meget begrænset, og at tvivl derfor kan føre til at foretrække mere vidtrækkende tiltag af sikkerhedsgrunde. For at tilgodese salus animarum (sjælefrelsen, Red.) for de der af forskellige grunde udelukkende modtager Herrens Legeme i munden, kan disse troende modtage i denne form udenfor messen (fx i tilslutning til denne) eller – såvidt de ydre forhold tillader det – under messefejringen, på et afsondret sted i kirkerummet, hvor en særlig uddeler alene uddeler mundkommunion. Under fejring af den ekstraordinære form af messen er mundkommunion dog tilladt.

Se, det er ærlig snak: vi var lidt ekstra forsigtige, men nu er vi blevet klogere, og forveksler ikke gejstlig myndighed med lægekundskab. Vi vil dog af forsigtighedgrunde gøre det helt klart, at det er de troendes eget valg: enten ved en særlig uddeling ifm den moderne messe, hvor håndkommunion er tilladt, eller ved at tillade kommunion under traditionelle messefejringer, hvor ingen anden form end den normale (mundkommunion) gives.