Sankt Karl Borromæus Gruppen

Statistik om præster

Her er antallet af nye seminarister i 2018 hos nogle af de vigtigste præsteselskaber, der udelukkende bruger den traditionelle ritus:

Petersbroderskabet: 39 (15 i Denton, 24 i Wigratzbad)

Institut Kristus Konge (Gricigliano): 26, heraf 1 dansker

Den Gode Hyrdes Institut (Courtalain): 6

Barmhjertighedens Missionærer (La Castille): 4

I alt 75.

Derudover har Piusselskabet i 2018 fået 65 nye studerende på i alt 4 seminarier, der dog ikke er godkendt af de stedlige bispedømmer.

Det skønnes at de traditionelle præsteselskaber i alt har godt 1200 aktive præster, og at der herudover er 4000 andre præster, som lejlighedsvist eller udelukkende bruger den traditionelle ritus. Gennemsnitsalderen blandt disse er lav – fx er gennemsnitsalderen for Petersbroderskabets præster 38.

Gap Between Priests and Catholics in USA.svg

I et land som Frankrig ordineres årligt ca. 110 nye præster, hvoraf ca. 20% er traditionelle (og denne andel øges år for år). Det anslås at i 2038 vil halvdelen af alle katolske præster i Frankrig tilhøre traditionelle selskaber, der som de ovennævnte udelukkende fejrer den traditionelle, katolske liturgi.

Kilder:

https://www.leforumcatholique.org/message.php?num=854586

https://www.lifesitenews.com/news/over-20-of-newly-ordained-priests-in-france-belong-to-traditional-orthodox

Figures