Sankt Karl Borromæus Gruppen

En ny kardinal for sin tid

Notre Dame de la Garde, Marseille

Biskop Jean-Marc Aveline af Marseille blev 27. august udnævnt til kardinal af Pave Frans. I hans bispedømme finder vi flere af kristenhedens traditionelle pilgrimssteder: Notre-Dame-de-la-Garde, som er synlig overalt i den gamle havneby; Sankt Victors fortlignende kloster, bygget over den romerske soldat og martyrs grav; og La Sainte Baume med sin basilika, hvor den hellige Maria Magdalenes relikvier venereres. I nyere tid grundlagde den hellige biskop Eugène de Mazenod (1782-1862) både byens nuværende domkirke, La Major, og Oblatfædrenes orden, blandt hvis mange medlemmer vi blandt os særlig kender Fr. Paul Marx (OMI). Over hele verden rækker denne orden ud til de forladte og nødlidende. Også hos os rækker en af Skt. Eugène’s arvtagere ud til os.

I Marseille fejres den traditionelle messe dagligt i flere kirker, og Biskop Aveline fejrede så sent som januar i år en pontifikalmesse i Kirkens overleverede ritus. I forbindelse med sin udnævnelse til kardinal gav Mgr. Aveline et interview til dagbladet Le Figaro (28/8), hvor han bl.a. kom ind på den liturgiske fred, som råder i hans bispedømme. Han udtalte:

I Marseille har jeg meget gode forbindelser med de troende, der mødes i Saint-Charles kirken og fejrer messen efter den gamle ordning. Jeg har fejret messen regelmæssigt med dem, og det vil jeg fortsætte med. Jeg har selv udpeget den præst, der er ansvarlig for dette sogn, som den, der har ansvaret for at hjælpe mig i dette spørgsmål. For i liturgien mere end andre steder sejrer lidenskaben alt for ofte over fornuften! For mit vedkommende er jeg overbevist om, som Benedikt XVI engang skrev, at “liturgiens historie er gjort af vækst og fremskridt, aldrig af brud.” Det, jeg håber, er, at vi vil være i stand til at bevare og frugtbargøre hele arven fra Vestens liturgi…